na začiatok - dátaKumm Ombo


Egyptský chrám Kumm Ombo vzdáva hold dualite vesmíru , ktorá dovoľuje človeku páchať chyby, ale vďaka následkom svojich rozhodnutí môže dôjsť k porozumeniu a duchovnému zdokonaleniu. Preto bol zasvätený dvom protichodnými silám. Sobekovi, mužovi s krokodílou hlavou, sile chaosu, ktorá vyvoláva chyby a zároveň Hórovi, mužovi so sokolou hlavou, symbolom permanentného vedomia a múdrosti.

Kumm Ombo 8b je aj perfektná vytrvalostná cesta v chráme netopierov. Najťažia časť prichádza v kolmej platničke po dlhom previsnutom lezení. Prvý prelez urobil Rosťa Tomanec v r. 2000.

Kumm Ombo 01.jpg
Andrej v Kumm Ombe

Kumm Ombo 02.jpg


Kumm Ombo 03.jpg


Kumm Ombo 04.jpg


Kumm Ombo 05.jpg
štandardne plno

Kumm Ombo 06.jpg


Kumm Ombo 07.jpg


Kumm Ombo 08.jpg


Kumm Ombo 09.jpg
preklepnutie na delikátnych oblinkách

Kumm Ombo 10.jpg


Kumm Ombo 11.jpg


Kumm Ombo 12.jpg


Kumm Ombo 13.jpg


Kumm Ombo 14.jpg


Kumm Ombo 15.jpg


Kumm Ombo 16.jpg


Kumm Ombo 18.jpg


Kumm Ombo 19.jpg


Kumm Ombo 20.jpg


Kumm Ombo 21.jpg


Kumm Ombo 22.jpgna začiatok - dáta